“Jag vet att reklamen har effekter. Jag har ingen möjlighet att säga något annat.”

- Kvalitativa samtalsintervjuer med personer som utformar reklam

Abstract Titel: ”Jag vet att reklamen har effekter. Det finns ingen möjlighet att säga något annat.” – Kvalitativa samtalsintervjuer med personer som utformar reklam. Författare: Angelica Bäck, Petra Schatter. Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen. Termin: Vårterminen 2000. Handledare: Bengt Johansson. Sidantal: 52. Syfte: Att undersöka hur personer som utformar reklam, ser på reklamens möjligheter att påverka människor, d v s reklameffekter. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer med personer som utformar reklam. Material: Samtalsintervjuer med personer verksamma inom reklambranschen. Huvudresultat: Budskapsutformningen är överordnad medievalet, utan en bärande idé så finns det ingen kampanj. Man kan inte göra en kampanj som är helt innehållslös. Vårt resultat pekar på att mottagarna har blivit allt mer aktiva och kritiska i sin tolkning av reklambudskap. Detta ställer högre krav på budskapsutformningen. Att sändaren har ett starkt varumärke har också blivit allt mer nödvändigt för att synas i mediebruset. Man kan alltså säga att dessa fyra delar (varumärkesbyggnad, relevant budskap, genomtänkt medieval och målgruppsanalys) är viktiga för helheten och de är dessutom beroende av varandra. Det viktigaste är dock ett relevant, unikt och kanske humoristiskt budskap för att nå fram till mottagarna och skapa en effekt i form av attityd eller beteendeförändring.

Angelica BäckPetra Schatter
MKV, Examensarbete , vt00
358
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.