”JAG VILL JU ATT FOLK SKA GILLA MIG”

En studie om influencers som varumärkesbyggare
på Instagram

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2018
Handledare: Marie Grusell och Maarit Jaakkola
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 51
Antal ord: 18 193
Nyckelord:
Influencers, personligt varumärke, positionering, profilering,
Instagram
Syfte: Att, utifrån ett sändarperspektiv, skapa förståelse för hur influencers som trendsättare bygger sitt personliga varumärke på Instagram.
Teori: Personligt varumärke, positionering, profilering, image.
Metod: Kvalitativa respondentintervjuer.
Material: Tre influencers som är baserade i Sverige, har gjort samarbeten med svenska företag senaste sex månaderna och har över 10 000 följare på Instagram.
Resultat: Det övergripande resultatet visar att influencers använder sig av positionering och profilering för att bygga sitt personliga varumärke. De positionerar sig genom att sticka ut och passa in samt profilerar sig genom val och bortval av innehåll. De uppger att de känner sina följare väl och använder strategier för att bygga sitt personliga varumärke. De specialiserar sig inom vissa områden och använder sin personlighet för att skapa relationer med sina följare. De publicerar också innehåll ofta och frekvent för att för att möta följarnas förväntningar och är enhetliga för att bygga sitt personliga varumärke.

Jesper Andersson
MKV, Examensarbete , ht17
1021
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.