Jämställdhet i svensk musikjournalistik

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur jämställdheten ser ut i svensk, nischad musikjournalistik.

Abstract: Female musicians´ part and the treatment in the music world are more and more loudly debated. Criticism regarding female musicians in music journalism is often expressed. The purpose of this essay is to examine and analyze three areas within Swedish music journalism, and investigate whether or nor female musicians and male musicians are participating on the same conditions.

Sebastian Zweiniger
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
KV13-18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.