”JEG HAR NULL SKYLD I DENNE SAKEN”

En studie över Norska skidförbundets kriskommunikation i Therese Johaugs dopningsfall

thumbnail of 977

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2016
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 53
Antal ord: 19 949
Nyckelord:
Crisis communication, organizational crisis, crisis management,
image restoration, apologia, doping, Therese Johaug, Norwegian Ski Federation, Clostebol, anabolic steroids.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka Norska skidförbundets (NSF) kriskommunikation i samband med att Therese Johaug testat positivt för det dopningsklassade preparatet Clostebol.
Teori: Apologia, Image repair/restoration theory, den ideala apologian, den retoriska situationen, samt appellformerna ethos, logos och pathos.
Metod: Kritisk retorikanalys (retorisk analys).
Material: 6 videofiler, vilka visar material från: Norska skidförbundets presskonferens den 13/10 2016
Norska skidförbundets presskonferens den 14/10 2016
Intervjuer med Therese Johaug under en pressträff den 27/10 2016
Norsk rikskringkastings (NRK) sändningar från Beitostølen den 19/11 2016
Sveriges Televisions (SVT) sändningar från Bruksvallarna den 19/11 2016
Resultat: Studien fann att Norska skidförbundet starkt appellerade till pathos i sin kriskommunikation. Organisationen talade med en samlad röst och avvek inte från sin strategi, vilket var viktigt för trovärdigheten. Flera av Benoits imagereparerande strategier användes, men strategierna förneka ansvaret, skjuta undan ansvaret samt minska händelsens kränkande karaktär var mest frekvent förekommande. Det var också tydligt att man från NSFs håll undvek att använda ordet dopning, som ett sätt att minska
händelsens kränkande karaktär. Den enda imagereparerande strategi som NSF inte använde var att be om ursäkt, vilket kan ha gett en bild av att NSF inte anser att de har något att be om ursäkt för.
Studien fann att NSF på många sätt var framgångsrika i sin kriskommunikation. De verkar dock ha lyckats ännu bättre i en inrikes kontext än utrikes.

Josefin Sasse
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.