Kampen om potatisriket

En läsvärdesundersökning av Alingsås-Kuriren och Alingsås Tidning

ABSTRACT Titel: Kampen om potatisriket – En läsvärdesundersökning av Alingsås- Kuriren och Alingsås Tidning Författare: Cecilia Ohlsson och Lennart Larsson Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2001 Syfte: Syftet med vår undersökning är att beskriva och/eller förklara vilket innehåll som är viktigast vid valet av tidning samt undersöka vilka åsikter som finns gällande tidningsinnehåll bland allmänheten i Alingsås och Vårgårda kommuner Metod: Kvantitativ enkätundersökning Material: Postenkäter Huvudresultat: Huvudresultaten i vår undersökning visar följande: Det framkom att Alingsås- Kuriren och Alingsås Tidning lår högt när det gäller vilka tidningar man regelbundet tar del av. Den huvudtidning som majoriteten angav var Alingsås Tidning. Vid förfrågan om prenumeration svarade 64% Ja och 33% Nej. Det vanligaste sättet för ickeprenumeranter att läsa morgontidningen var på arbetet eller i skolan. När det gäller vilken tid man lade ner på tidningsläsning var det vanligast förekommande 11-20 minuter. På frågan om vilket redaktionellt innehåll som var viktigast vid valet av tidning angavs Lokala nyheter som var det viktigaste alternativet. För annonsmaterialet angavs Nöjesannonser. Det område som angavs viktigast att få nyheter från var Alingsås. För Alingsås- Kuriren angav läsarna huvudomdömet Mycket läsvärd och att den inte innehöll för mycket lokalt material. För Alingsås Tidning gavs omdömena Seriös nyhetsbevakning samt att den var Mycket läsvärd.

Cecilia OhlssonLennart Larsson
MKV, Examensarbete , ht01
415
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.