Kejsarens nya kläder

Om konsumism och ett engelskt modemagasin

Abstract Titel: Kejsarens nya kläder. Om konsumism och en engelsk modetidning Författare: Ola Friberg Kurs: Media och kommunikationsvetenskap. Fördjupningskursen Termin:VT-02 Syfte: Att göra en analys av konsumismen så som den kommer till uttryck i modetidningen i-D. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i socialsemiotiken. Material: redaktionellt material valt ur 1999 års årgång; en artikel, ett modereportage och material som handlar om shopping och skönhet. Huvudresultat: Konsumisen kan ges ett antal olika innebörder och detta sker främst genom att man försöker kontrollera tecknens konnotationer. Man kan använda konsumismen för att ställa frågor om skönhetsideal och könsschabloner och hur modesystemet fungerar i vårt samhälle likaväl som den används för att sälja produkter som är kopplade till olika statusmärken. Konsumismen kan användas som ett instrument för att skaffa sig makt, på så sätt att den kan användas för att skapa frågor kring sådant som man tar för givet men tidningen använder sig också av konsumismen för att behålla makten över sina läsare.

Ola Friberg
MKV, Examensarbete , vt02
422
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.