kommun.se

- en studie av nyhetsförmedling via kommunala hamsidor vad gäller omfattning och innehåll

Beatrice Thorén
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG152
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.