Kommunikation, information och socialt samspel på arbetsplatsen.

En undersökning av den interna kommunikationen på Göteborgs-Postens annonsavdelning.

Abstract Titel: Kommunikation, information och socialt samspel på arbetsplatsen. En undersökning av den interna kommunikationen på Göteborgs-Postens annonsavdelning. Författare: Anna-Sara Stålvik Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG). Göteborgs universitet. Antal sidor: 70 sidor exklusive bilaga Termin: Höstterminen 1999 Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Syfte: Mitt syfte är att undersöka internkommunikationen på Göteborgs-Postens annonsavdelning. Metod: En kvantitativ enkätundersökning. Material: Samtliga anställda på annonsavdelningen, 65% svarsfrekvens. Huvudresultat: Undersökningen visar att kanalerna används olika mycket beroende på de anställdas olika egenskaper och e-posten är den kanal som används oftast. Kanalernas information anses vara relevant, framför allt mötesinformationen, och informationsmässigt tillfredsställande. Det finns dock ett behov av fler möten. De som känner sig otillfredsställda med informationen trivs sämre än de som känner sig tillfredsställda.

Anna-Sara Stålvik
MKV, Examensarbete , ht99
337
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.