Konsten att etablera ett förtroende med världens snabbaste kommunikationsmedel

En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färg

thumbnail of 907-1

Titel: Konsten att etablera ett förtroende med världens snabbaste kommunikationsmedel – En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färg Författare: Ellinor Eriksson & Jessica Lindbom Jämting Uppdragsgivare: Favont Kurs: Examenarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2014 Handledare: Monika Unander Antal ord: 17809 Syfte: Att undersöka vad som formar studenters förtroende för en hemsida med fördjupning i färgens påverkan. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: 18 samtalsintervjuer med studenter på Göteborgs Universitet Huvudresultat: Vårt resultat visar att målgruppen får förtroende för en organisations hemsida när organisationen kommunicera ärligt och transparent. Hemsidan ska även vara estetiskt tilltalande, där färgvalet visade sig ha påverkan för huruvida målgruppen etablerar förtroende eller inte. De nyanser som anses mest förtroendeingivande är blå och grön. Ljusstyrkan hos en färg som ger mest förtroende är mörka och ljusa färger. Och omättade färger ger mer förtroende än mättade färger. Vi identifierade även tre olika inställningar hos målgruppen för färg och förtroende på webben. Dessa är: de som föredrar klassisk design, de som föredrar minimalistisk design samt de som föredrar vågad design, där de två första kan anses som vanliga åsikter och den tredje som en mer extrem. De som gillar klassisk design förderar mörka och omättade färger. De som gillar minimalistisk design föredrar vita och ljusa, omättade färger. Och de som gillar vågad design gillar ljusa och mellanmörka, mättade färger.

Ellinor Eriksson och Jessica Lindbom Jämting
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.