Kontruktionen av kvinnligt och manligt på ett Big Brother-forum

En kvantitativ innehållsanalys ur ett feministiskt perspektiv av diskussioner om Big Brother på AlltOmTv.se

Abstract Titel: Konstruktionen av kvinnligt och manligt på ett Big Brother-forum Författare: Mirja Lundqvist och Marith Wallin Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2004 Handledare: Stina Bengtsson Sidantal: 73 Syfte: Syftet med vår uppsats är att se hur konstruktionen av kvinnligt och manligt gestaltar sig i diskussioner rörande Big Brother på ett Internetforum. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: 5 137 inlägg fördelat på 60 stycken olika trådar från AlltOmTv.se. Huvudresultat: Vårt huvudresultat visar att kvinnor granskas mer omfattande och mer kritiskt än män. Kvinnor bedöms och synliggörs ofta utifrån sitt utseende och beskrivs som lösaktiga eller dumma på olika sätt. ”Kvinnliga” genusegenskaper ges på olika sätt negativt laddade innebörder i diskussionerna på forumet. Både de kvinnliga och manliga medlemmarna medverkar med sina utsagor till att skapa och återskapa de ojämlikheter mellan könen som återfinns i stora delar av vårt samhälle.

Mirja LundqvistMarith Wallin
MKV, Examensarbete , vt04
498
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.