Krogarnas hinder stänger rullstolsburna ute

Krogarnas hinder stänger ute rullstolsburna

Det finns många sätt att delta i samhällslivet, ett är att lämna hemmet en kväll och gå ut på krogen för en öl eller kanske en middag. Men det är inte för alla, för rullstolsburna personer är utbudet i centrala Göteborg tämligen begränsat. 258 krogar har undersökts och hela 80 procent svarar att de har hinder som mer eller mindre utestänger personer i rullstol.

Linn Duvhammar
Journalist, Magisteruppsats , vt13
V13-4
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.