Kvinnorna på SVT:s nyhetsradaktioner

En kartläggning av kvinnliga journalisters bakgrund, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, samt hur de upplevt jämställdheten på SVT:s nyhetsredaktioner

ABSTRACT Titel: Kvinnorna på SVT: s nyhetsredaktioner- en kartläggning av kvinnliga journalisters bakgrund, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, samt hur de upplevt jämställdheten på SVT: s nyhetsredaktioner Författare: Jessica Myrehag & Emma Wirenhed Kurs: Fördjupningskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2004 Handledare: Monika Djerf-Pierre Sidantal: 68 sidor ( 74 med bilagor) Syfte: Att kartlägga kvinnliga journalisters bakgrund, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, samt ta reda på hur de upplevt jämställdheten på SVT:s nyhetsredaktioner, från starten fram till och med 1995. Metod: Kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag Material: 33 Enkäter från kvinnor som arbetat på SVT: s nyhetsredaktioner Huvudresultat: Våra huvudresultat med undersökningen är att det har varit av oerhört stor betydelse att kvinnorna fick tillgång till det journalistiska fältet, då det har förändrat hela journalistiken. Vi kan också konstatera att kvinnorna besitter ett högt kulturellt kapital vilket gett dem tillträde SVT: s nyhetsredaktioner. Detta har medfört att deras symboliska kapital ökat vilket i sin tur har lett till en framgångsrik karriär. Redaktionerna har av många kvinnor upplevts som tuffa arbetsmiljöer vilka präglats av stress och konkurrens mellan individerna. Jämställdheten har uppfattats olika bland kvinnorna. Dock anser ingen av kvinnorna att jämställdhetsarbetet tagit för mycket tid i anspråk. Många menar att det fortfarande finns mer att göra gällande jämställdheten.

Jessica MyrehagEmma Wirenhed
MKV, Examensarbete , vt04
505
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.