Naken v17

Välkommen till NAKEN!

Inne på Pressbyrån blickar jag ut över tidningsställen.
Ögat söker sig till magasinen med smilande kvinnor på omslagen och rubrikerna lyder: ”Nya sättet att contoura”, ”Så applicerar du bäst brun-utan-sol” och ”Kakor du kan äta utan att få dåligt samvete”. Det är tydligt att magasinen som riktar sig till kvinnor uppmanar oss att bli
snyggare och, framför allt, att konsumera mera.

När vi skapade magasinet NAKEN ville vi fylla en lucka i tidningsstället. Vi ville skapa ett magasin som skulle sträcka sig bortom ytan och som klär av verkligheten. Namnet var
därför givet.

Nakenheten dyker upp både bokstavligt och bildligt. Och i det här numret kan ni bland annat läsa om hur det känns att posera naken som krokimodell, ni får vara med under en
sex- och samlevnadslektion och ni får möjlighet att dyka ner i skinnindustridebatten.

I vårt arbete har det varit oerhört viktigt att majoriteten av personerna som syns i magasinet är icke-män. Det är inte helt vanligt när det kommer till samhällsmagasin. Kvinnor är mindre
benägna att ställa upp på intervjuer i media och dessutom blir de mer sällan tillfrågade. Vi ville bryta det här mönstret och med vårt första nummer kan vi stolt berätta att 74
procent av alla personer du får möta är kvinnor. Men vi vill alltid bli bättre och som redaktion strävar vi efter att alla ska få en röst. Det här är bara början.

Så, i din hand har du nu ett magasin som inte kommer att tala om vad du ska ha på dig, hur du ska sminka dig eller vad du ska stoppa i dig. Istället har du ett samhällsmagasin som är
avskalat, rått, normkritiskt, granskande och, inte minst, underhållande.

Enjoy!

Sofia Hårdänge, innehållsredaktör

Läs pappersversionen av magasinet här nedan:
(Lägg märke till möjligheten att söka i fritext med hjälp av förstoringsglaset i nederkanten!)