Man och kvinna i reklamannonsen

- en kvantitativ innehållsanalys av reklamannonser i Veckojournalen 1950 coh Månadsjournalen 2000

ABSTRACT TITEL: Man och kvinna i reklamannonsen. En kvantitativ innehållsannalys av reklamannonser i Veckojournalen 1950 och Månadsjournalen 2000 FÖRFATTARE: Renata Martinkova och Jenny Wärlinge HANDLEDARE: Anna-Maria Jönsson KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap C TERMIN: HT 2002 ARBETE: C-uppsats SIDANTAL: 65 SYFTE: Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur mäns och kvinnors framställning i reklamannonser skiljer sig från varandra vid en jämförelse av 1950 års Veckojournalen och 2000 års Månadsjournalen. METOD: Kvantitativ innehållsanalys MATERIAL: Reklamannonser ur 10 nummer av tidsskrifterna Veckojournalen 1950 respektive Månadsjournalen 2000. HUVUDRESULTAT: Vad gäller framställningen av kvinnor och män i reklamannonserna 1950 och 2000 fick vi följande resultat; Antalet kvinnliga aktörer i reklamannonserna är fler än de manliga aktörerna båda åren. Kvinnan 2000 och 1950 skiljer sig på endast en punkt: kvinnan 2000 framställs oftast inte som någon stereotyp medan kvinnan 1950 oftast framställs som Skönhetsslav. Mannen i reklamannonserna 1950 var oftast i medelåldern (40-59), avbildades mest frekvent i fritidsmiljö samt visades mest i samband med Skönhet och Hygien produkter. Reklamannonsens man 2000 framställdes i Studiomiljö, förknippades inte med någon särskild produkt och var dessutom yngre(20-39) än mannen 1950.

Renata MartinkovaJenny Wärlinge
MKV, Examensarbete , ht02
445
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.