Mångfald eller likriktning

- En kvantitativ studie om Göteborgs lokala nyhetsmarknad

ABSTRACT Titel: Mångfald eller likriktning Författare: Peter Nylander & Björn Törnqvist Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Termin: Höstterminen 1999 Handledare: Monika Djerf-Pierre Sidantal: 67 Syfte: Syfte med uppsatsen är att undersöka hur mångfalden ser ut på Göteborgs lokala nyhetsmarknad. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Det material vi har använt oss av är, Arbetet Ny Tid, Göteborgs-Posten, Göteborgs Tidningen, TV 4 Göteborgs huvudsändning kl.18.00, Västnytts huvudsändning kl.19.00 samt Västekots huvudsändning kl.17.30 på vardagar och kl.15.30 på söndagar. Insamlingen av materialet skedde under 14 dagar, från den 9 till den 22 november. Huvudresultat: Göteborgs lokala nyhetsmarknad har totalt sett en stor mångfald, medierna kompletterar varandra väl. Dock kan man se att vissa medier har sämre mångfald i innehållet än andra. Främst är det kvällstidningen GT, samt Västekots nyhetssändningar som visar på en liten mångfald i innehållet. De har en hög dupliceringsgrad och en dålig jämvikt i bevakningen av ämnen och geografiska områden. Generellt kan man säga att morgontidningarna har en stor mångfald, medan etermedierna har en något sämre, p.g.a. en hög dupliceringsgrad. Etermedierna bör kompletteras med någon mer mediekanal för att man skall få ett bättre mångfaldsperspektiv av nyhetshändelserna i Göteborg.

Peter NylanderBjörn Törnquist
MKV, Examensarbete , ht99
342
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.