Manufactured Destiny

hur svenska medier håller balansen på bortaplan och huvudet kallt i stridens hetta

thumbnail of 689-1

Titel: Manufactured Destiny – hur svenska medier håller balansen på bortaplan Författare: Johan Lindahl Inlämnat: 29 maj 2009 Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikazionsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborg Termin: våren 2009 Handledare: Bengt Johansson Kursansvarig: Ingela Wadbring Sidantal: 50, inkl. bilaga (kodbok) Syfte: att undersöka hur balanserade och rättvisande svenska nyhetsmedier var i sin rapportering från presidentvalet i USA 2008 Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 115 artiklar från tre svenska dagstidningar under veckorna före valdagen 4 november 2008 Resultat i korthet: Studien visar att det under de berörda veckorna fanns en klar övervikt av artiklar där demokraten Barack Obama framstod som en trolig vinnare, medan republikanske motkandidaten John McCain var på väg mot en sannolik valförlust. Obama förekom otvetydigt oftare än McCain i både text och bild. Andelen positiva omdömen om Obama kan också sägas ha varit fler än för motståndaren, såväl från tillfrågade väljare, som från intervjuade inflytelserika personligheter och analyserande artikelförfattare. Om detta innebär en oskälig obalans i rapporteringen kan dock diskuteras, eftersom materialet åtminstone delvis stödde sig på opinionsmätningar och andra bakgrundsfakta för att underbygga slutsatserna. En följdfråga är också i vilken mån man kan kräva av privatägda massmedieföretag att tillhandahålla absolut objektivitet i ett val där de flesta läsare ändå inte har rösträtt.

Johan Lindahl
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.