Mat på nätet

En studie av kommunikation via webbplatser för Internethandel med dagligvaror

ABSTRACT Titel Mat på nätet En studie av kommunikation via webbplatser för Internethandel med dagligvaror Författare Susanne Börjesson Therése Looström Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Termin Vårterminen 2002 Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka vad som utmärker webbplats-kommunikationen mellan producent och kund vid Internethandel med dagligvaror, samt att peka på tänkbara bakomliggande faktorer till varför kommunikationen ser ut som den gör. Metod Kvalitativ metod Material Analys av webbplatserna för ICA Supermarkets Internetbutik i Alingsås och Billhälls Internetbutik i Göteborg. Intervjuer med två representanter för ICA Supermarket och två representanter för Billhälls. Intervjuer med fem stamkunder hos ICA Supermarket och fem stamkunder hos Billhälls. Huvudresultat Överordnat för vad som styr kommunikationen via webbplatser för Internethandel med dagligvaror är att kunderna huvudsakligen handlar på Internet för att spara tid. Därför efterfrågar de utförlig information på webbplatsen. Så länge detta behov tillfredsställs fungerar kommunikationen mellan producent och kund. Om inte tillräcklig information kommuniceras via webbplatsen synes det vara avgörande att det finns andra kompletterande kommunikationskanaler.

Susanne BörjessonTherése Looström
MKV, Examensarbete , vt02
430
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.