Med en vilja att påverka

En frågeundersökning om ungdomars attityder mot filmer som försöker förändra attityder

Shekar Amin
MKV, Examensarbete , vt07
626
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.