Med rätt teknik–

en studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medier

thumbnail of 823-1

Titel: Med rätt teknik– en studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medier Författare: Siri Jagstedt Uppdragsgivare: PS Partner Handledare: Malin Sveningsson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500 Termin: HT-12 Antal ord/sidor: 20 000 ord / 50 sidor exklusive bilaga Syfte: Syftet är att undersöka hur ingenjörer ser på arbete och rekrytering i relation till sociala medier. Metod: Kvalitativa, semi-strukturerade samtalsintervjuer Material: Analys av åtta samtalsintervjuer med ingenjörer och ingenjörsstudenter med olika utbildningsinriktning. Huvudresultat: Studien visar att ingenjörerna är positivt inställda till rekrytering via sociala medier, så länge annonsering och tilltal sker inom vissa ramar, med hänsyn taget till den privata sfären och individuella intressen. För de ingenjörer som har några års arbetslivserfarenhet är det viktigt att skilja på privatliv och yrkesliv. Detta medför bland annat en praktisk uppdelning av kontaktnäten mellan olika sociala nätverk. Arbetsmarknadens stora efterfrågan på ingenjörer gör att få upplever att de aktivt behöver söka jobb. Ingenjörerna försöker däremot hålla sig uppdaterade om arbetsmarknaden, om någon väldigt lockande tjänst skulle dyka upp. För att de skall bli intresserade av en annons krävs att innehållet känns väl anpassat till den personliga profilen samt att annonsen känns exklusiv och lättillgänglig. Sociala medier anses vara ett bra sätt att, genom nätverket, hålla ett öga på arbetsmarknaden och eventuella jobbannonser.

Siri Jagstedt
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.