Mediebilden av invandrare

en kvantitativ innehållsanalys av morgon- och kvällstidningar.

thumbnail of 768-1

Titel Mediebilden av invandrare – en kvantitativ innehållsanalys av morgon- och kvällstidningar. Författare Rubi Nilsson Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Hösttermin 2011 Syfte Studiens syfte är att undersöka hur media behandlar invandrare. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Artiklar där ordet ”invandrare” förekommer och som publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Kvällsposten och Sydsvenskan mellan 1 mars 2011 och 31 maj 2011. Resultat Denna studies resultat visar att artiklar som behandlar ordet ”invandrare” förekommer oftare i tidningar utgivna i Stockholm jämfört med skånska tidningarna. Vidare visar resultaten att morgontidningar i större utsträckning än kvällstidningar rapporterar om frågor som berör invandrare Frågor som rör invandrare behandlas ofta som åsiktsmaterial i de undersökta kvällstidningarna. I de undersökta morgontidningarna behandlas det frågor som rör invandrare i nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial. Invandrare framträder i samband med frågor om arbetslöshet, främlingsfientlighet, och migration och asyl.

Rubi Nilsson
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.