Mediebilden av tillverkningsindustrin och tjänstesektor under finanskrisen

En kvantitativ studie av innehållet i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

thumbnail of 727-1

Titel: Mediebilden av tillverkningsindustri och tjänstesektor under finanskrisen – En kvantitativ studie av innehållet i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten Författare: Anna Jägnefält och Stefan Strömberg Uppdragsgivare: Västsvenska Industri- och Handelskammaren Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Magnus Fredriksson Sidantal: 59, inklusive bilagor Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur tillverkningsindustri respektive tjänstesektor har framställts i Dagens Nyheter samt Göteborgs-Posten under perioden augusti 2008 – mars 2010. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Ekonominyheter och åsiktsmaterial som berörtillverkningsindustri och tjänstesektor i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten under perioden augusti 2008 t.o.m. mars 2010. Huvudresultat: Resultaten visar att mediebilden av respektive sektor i huvudsak är negativ under den undersökta perioden. Vad avser exponering förekommer tillverkningsindustri i Göteborgs-Posten i något högre utsträckning än i Dagens Nyheter. Omvänt förhållande gäller vad avser tjänstesektor, d.v.s. något större exponering i Dagens Nyheter än i Göteborgs-Posten. Nyhetsartiklar utgör en övervägande majoritet av bevakningen medan åsiktsmaterial utgör en marginell del av bevakningen.

Anna JägnefältStefan Strömberg
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.