Metro och Punkt.se

en kvantitativ studie om gratistidningar

thumbnail of 700-1

Titel: Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar. Författare: Anna-Karin Klingberg Kurs: Uppsatsarbete 10 p i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 39 exklusive bilagor, med bilagor 49. Syfte: Syftet med denna uppsats är att se om det förekommer några skillnader mellan gratistidningarna Metro och Punkt.se. Om det förekommer skillnader, se vad det är som skiljer tidningarna åt, såväl innehåll som layout. Metod: En kvantitativ innehållsanalys, en undersökning som baseras på sju nummer av varje tidning. Alla tidningarna är från samma vecka. Material: Sju styckena nummer av Metro samt sju stycken nummer av Punkt.se Huvudresultat: Det förekommer inga större väsentliga skillnader mellan gratistidningarna Metro och Punkt.se. Det som skiljer tidningarna mest åt är layout, utseende, färgsättningarna samt vissa nyhetsartiklar. Punkt.se har några lokalanyheter procentuellt sett mer än Metro. Det förekommer några mer annonsörer i Metro.

Anna-Karin Klingberg
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.