Modejournalistik och status

En kvalitativ studie

thumbnail of 0457_001-3

Abstract: In this study I have tried to understand the thoughts and perceptions of Swedish fashion journalists in regards to the status of their profession using qualitative interviews.

Katarina Muhr
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.