Mord i media, En jämförande innehållsanalys av kriminaljournalistik i dagspressen och radion under 1900-talet

Camilla Fogelström, Josefine Sternvik
MKV, Examensarbete , ht96
240
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.