Musikartister – ettunderhållande innehåll

En studie om hur kvinnor vill ta del av musikartister i media

thumbnail of 770-1

Titel: Musikartister – ett underhållande innehåll. En studie om hur kvinnor vill ta del av musikartister i media Författare: Ann-Sofie Pettersson och Maja Rönnbäck Uppdragsgivare: Evelyn Jons Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 17 480 Syfte: Att undersöka hur kvinnor vill ta del av musikartister i media. Metod: En kvalitativ studie med respondentintervjuer Material: Analys av intervjuer med åtta kvinnor inom den valda målgruppen, kvinnor mellan 30 och 49 år. Huvudresultat: Resultatet visar mönster som tyder på att målgruppens intresse och engagemang för att ta del av musikartister i media är förhållandevis lågt. Musik och musikartister i media förknippas främst med underhållning, men musikartister fyller även behov av information samt att styrka den personliga identiteten och sociala relationer. I tv och radio står innehåll om musikartister främst för underhållning, medan det i tidningar och internet främst står för information. Ett tydligt mönster visar att det är personen bakom artisten, som målgruppen tycker är intressant att ta del av. När målgruppen är tillgänglig för att ta del av musikartister i media varierar, men tendenser visar på att det är främst på kvällar, i hemmet. Indikationer ses av att innehåll om musikartister är något som målgruppen tar del av när de har tid och inte blir störda. Med bakgrund i resultatet konstateras att målgruppen kan vara svår att nå, men att det inte är omöjligt.

Ann-Sofie Pettersson & Maja Rönnbäck
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.