Myrstack, ja tack!

en studie om hur Wallenstams intranät används, upplevs och skulle kunna förbättras

thumbnail of 839-1

Titel: Myrstack, ja tack! – en studie om hur Wallenstams intranät används, upplevs och skulle kunna förbättras Författare: Axel Birgerstam och Evelina Lindberg Uppdragsgivare: Wallenstam AB Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Malin Sveningsson Antal ord: 22632 Syfte: Att undersöka hur medarbetarna på Wallenstam upplever intranätet samt identifiera möjliga förbättringar utifrån organisationens och medarbetarnas perspektiv. Metod: Kvalitativ studie med samtalsintervjuer. Material: Tio samtalsintervjuer med medarbetare på Wallenstam. Huvudresultat: För att Wallenstam ska nå framgång med sitt intranät måste organisationen arbeta på flera plan. I stora drag handlar det om att det från ledningsnivå måste finnas en konkret plan för hur intranätet ska användas, stöttas och kommuniceras till medarbetarna. Detta bör ske med hjälp av tydliga direktiv, inspirerande chefer, interna ambassadörer, lättillgänglig support, frekvent utbildning och stöttning samt konkreta exempel på vilken vinning det ger både medarbetarna själva och organisationen i helhet. Grundläggande är också att bygga intranätet efter medarbetarnas behov – såväl informativa och kognitiva som personliga och sociala. Människor söker sig till medier som tillfredsställer deras behov eller önskemål och det måste man ha i åtanke när man formar ett intranät.

Axel Birgerstam, Evelina Lindberg
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.