Nätgementskap

en studie om vilen betydelse livet på nätet har för unga kvinnor i deras vardagsliv

Abstract Titel: Nätgemenskaper – en studie om vilken betydelse livet på nätet har för unga kvinnor i deras vardagsliv. Författare: Maria Danielsson & Sara Gunnarsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2005 Handledare: Monika Djerf – Pierre Syfte: Hur ser förhållandet ut mellan livet på nätet och livet i irl i unga kvinnors vardagsliv? Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Intervjuer med två grupper bestående av fyra unga kvinnor i sjutton till arton års ålder. Huvudresultat: I vår undersökning har vi kommit fram till att nätet har blivit en naturlig del av vardagen, där den struktureras in bland alla andra aktiviteter. Både det sociala livet på nätet och det i irl är viktiga eftersom de fungerar som komplement till varandra. Detta medför en strävan efter en samstämmighet i identiteten, vilket exempelvis uttrycks genom ett autentiskt namn och bild. En seriös identitet är viktig i skapandet av relationer, då de utvecklas i en växelverkan mellan nätet och irl. De båda världarna samspelar med varandra och kan därför inte ses som åtskilda fenomen, utan bör istället ses som en verklighet.

Sara GunnarssonMaria Danielsson
MKV, Examensarbete , vt05
532
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.