Ny information till nya företagare

En studie om att utgå från målgruppen

thumbnail of 771-1

Titel: Ny information till nya företagare Författare: Hanna Björnfors & Charlotte Lundqvist Uppdragsgivare: Skatteverket Region Väst Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 16 034 Syfte: Att undersöka hur unga nyföretagare förhåller sig till information om skattefrågor. Metod: Kvalitativ studie med respondentintervjuer. Material: Analysen baseras på intervjuer med tio stycken nyföretagare i åldrarna 20-30 år i Göteborgsområdet. Huvudresultat: Studien har visat att målgruppens behov av information ser olika ut beroende på i vilken fas företagaren befinner sig. Behovet av information är som störst då målgruppen ska göra något för första gången. Undersökningen har vidare visat att målgruppen är intresserad av information om skattefrågor och att dess informationssökande är omfattande. Målgruppen upplever att information som skickas till dem är dåligt anpassad till deras situation och att språket i informationen ofta är svårt att förstå. Vidare visar undersökningen att målgruppen har ett bristande förtroende för Skatteverket, vilket gör att de ofta vänder sig till andra källor då de söker information. Slutligen visar studien att målgruppen anser att Skatteverkets service till dem är bristfällig och behöver förbättras.

Hanna Björnfors och Charlotte Lundqvist
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.