Nya möjligheter i tidningsstället

en studie av nya funktioner på sex tidningars webbplatser

Abstract Titel: Nya möjligheter i tidningsstället – en studie av nya funktioner på sex tidningars webbplatser. Författare: Eriksson, Ola. Liljequist, Björn. Handledare: Bergström, Annika. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs. Termin: Höstterminen 2004. Sidantal: 67 Syfte: Att studera hur de möjligeter som internet som medium erbjuder utnyttjas på svenska tidningars hemsidor. Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Material: Sex svenska tidningars webbsidor. Tidningarna är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Helsingborgs Dagblad samt Östgöta Correspondenten. Huvudresultat: Utbredningen av nya funktioner skiftar mellan de olika webbplatserna. Aftonbladet tar en klar ledning vad gäller utnyttjandet av nya möjligheter på internet. Flera funktioner är återkommande på de studerade sidorna. Likheten mellan funktionerna är stor. Stora delar av det material vi studerat, till exempel börsfunktioner och mobila tjänster produceras av externa leverantörer som sedan säljer samma innehåll till flera olika nyhetssidor. De webbspecifika möjligheterna är vanligare inom ämnen som nöje och resor. Nyhetsavdelningarna är ofta mer statiska och levererar samma material som papperstidningen skulle kunna göra. De studerade funktionerna erbjuder läsaren ett mervärde, utrymme ges för att besökaren ska kunna fördjupa sig inom olika ämnen. Pedagogiska knep och tillämpningar används. De nya möjligheterna används också till att erbjuda besökaren ett material som ej finns tillgängligt i tidningen, till exempel fotogallerier, bildspel och diskussionsforum. Även dessa funktioner skapar ett mervärde för besökaren.

Ola ErikssonBjörnliljequist
MKV, Examensarbete , ht04
517
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.