“Nyckeln till medierummet”

- betydelsen av kön och fälttillhörighet för tillgång till mediernas offentlighet i tre debattprogram år 2000

Abstract Titel: ”Nyckeln till medierummet”- betydelsen av kön och fälttillhörighet för tillgång till mediernas offentlighet i tre svenska debattprogram år 2000. Författare: Anna-Maria Pettersson och Stina E. Schedwin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för Journalistik och Masskommunikation (JMG) Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2002 Handledare: Monika Djerf-Pierre Syfte: Vi vill undersöka vad som ger olika agenterna tillträde till medierummets offentlighet i form av fälttillhörighet och kön i debattprogrammen Centrum, Speciellt och Summerat år 2000. Vi vill förklara medierummets logik med utgångspunkt från agenternas fälttillhörighet och kön. Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Material: Samtliga av SVT:s deltagarlistor för debattprogrammen Centrum, Speciellt och Summerat år 2000, samt två avsnitt ur varedera program Centrum 2000-03-13 och 2000-04-17, Speciellt 2000-03-12 och 2000-05-21, och Summerat 2000-04-16 och 2000-09-10. Huvudresultat: Huvudresultatet i grova drag visar att man som agent inom debattprogrammen Centrum, Speciellt och Summerat bör vara man och tillhöra ett elitfält för att få tillträde till medierummets offentlighet. Det finns tydliga kopplingar mellan fälttillhörighet och tillträde till de tre undersökta medierummen. Det finns som sagt också tydliga kopplingar mellan kön och nyckel till mediernas offentlighet. Dock finns ingen koppling mellan kön och fält; det vill säga, det finns inget samhällsfält som genomgående i alla de tre programmen exempelvis har särskilt låg eller hög andel kvinnor. Den logik som råder inom det fält som representerar de enskilda programmens huvudämnen (kultur, politik och näringsliv) är den logik som styr respektive debattprogram.

Anna-Maria PetterssonStina E Schedwin
MKV, Examensarbete , vt02
441
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.