NYHETER I KVADRAT

En kvalitativ studie om hur svenska nyhetsmedier ser på och jobbar med Instagram

thumbnail of 948-1

Uppsats: Kandidatuppsats, 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet Nivå: Grundnivå Termin/år: HT2015 Handledare: Jenny Wiik Examinator Monica Löfgren Nilsson Kursansvarig: Malin Sveningsson Nyckelord: Instagram, sociala, medier, nyhetsmedier, nyhetspublicering, nyheter, Facebook, plattform, kanal, foto, journalistik, fotojournalistik, delningslogik Sidantal: 72 sidor, inklusive referenser och bilagor Antal ord: 19 799 ord, exklusive innehållsförteckning, sammanfattningar, referenser och bilagor Syfte: Syftet med studien är att studera svenska nyhetsredaktioners arbete med Instagram som publiceringsverktyg och de resonemang som kantas av det. Teori: Journalistikens roll i sociala medier, branding och strategi. Metod: Sex stycken kvalitativa samtalsintervjuer som analyseras och problematiseras. Huvudresultat: Svenska nyhetsmedier befinner sig fortfarande på ett experimentstadie där man inte hittat en konkret målbild för användandet av Instagram i journalistiken. Plattformen uppfattas som positiv och trevlig. Möjligheterna kan till exempel vara att framhäva bildjournalistiken eller hitta nya målgrupper, likväl som att bygga det egna varumärket. Man vill gärna uppfattas som snabbfotad och komma nära läsaren. Oftast är arbetet rätt ensamt och inte så utspritt som man önskar och oftast postar man genom att lita på magkänslan. Bilderna ska vara ”snygga” och färgglada och ackompanjeras av positiva nyheter. Det finns inte mycket tid över till att engagera sig med läsarna mer än att svara på direkt tilltal; likväl kantas utvärdering och mätningar av arbetet av tidsbrist. När man väl analyserar arbetet är oftast engagemang i form av följare och ”likes” viktigast.

Anton Björsell
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.