“… och så är den framförallt gratis!”

En studie av hur och varför ungdomar på angeredsgymnasiet använder sig av Metro

Abstract Titel ”…och så är den framförallt gratis!” En studie av hur och varför ungdomar på Angeredsgymnasiet använder sig av Metro. Författare Åsa Björklund och Camilla Riis. Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Termin Hösten 2002 Handledare Anders Svensson Antal sidor 57 Syfte Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur och varför ungdomar på Angeredsgymnasiet använder sig av Metro samt konsekvenser av användandet enligt elevers och lärares uppfattning. Metod Kombination av enkätundersökning och strukturerade kvalitativa djupintervjuer. Material Knappt 300 enkäter och nio intervjuer med elever, samt två intervjuer med lärare på Angeredsgymnasiet. Alla undersökningar är utförda på Angeredsgymnasiet i Göteborg under november 2002. Huvudresultat 87 procent av eleverna på Angeredsgymnasiet läser Metro. De flesta av dem läser den minst en gång i veckan. Mer än hälften av dem läser Metro 3-5 gånger i veckan. Tidningen läses i högre grad av skolans invandrare än svenskar, samt i något högre grad av tjejerna än av killarna. Metro har fått en stor och betydelsefull plats i ungdomarnas konsumtion av nyheter. Ungdomarna läser framförallt Metro för att få nyheter och information, för att de tycker att den är bra, intressant och rolig samt för att den är lättillgänglig och gratis. De allra flesta av ungdomarna tycker att språket i Metro är lätt att förstå. Av olika anledningar anser respondenterna att det är viktigt att ta del av nyheter. Vi anser att ungdomarna genom sin läsning av Metro har fått en vana att läsa en nyhetstidning. Detta ger dem i längden möjlighet att bilda egna åsikter för att bli mer delaktiga och medvetna medborgare. Elevernas lärare anser att Metro är en bra tidning för eleverna och att den på flera sätt passar dem. De anser att det är mycket positivt och betydelsefullt för just dessa elever att de får en vana att läsa tidningen.

Åsa BjörklundCamilla Riis
MKV, Examensarbete , ht02
455
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.