… och vad säger chefen?

En studie av chefernas kommunikationsförmåga på en Volvo-arbetsplats

Abstract Titel: …och vad säger chefen? – En studie av chefernas kommunikationsförmåga på en Volvo-arbetsplats Författare: Gustav Lindouf Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap – fördjupningskurs Termin: VT 2007 Syfte: Att förstå skillnader i kommunikationsförmåga hos chefer på Volvo Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Samtalsintervjuer med 5 bra kommunikativa chefer, 5 mindre bra kommunikativa chefer och 6 av deras anställda Huvudresultat: Den undersökta Volvo-arbetsplatsen har både chefer som är bra och chefer som är mindre bra på att kommunicera och bygga engagemang med sin arbetsgrupp. De flesta som uppfattas som mindre bra kommunikatörer besväras av att de har för lite tid för att hinna med sitt arbete. Det ligger dem även i fatet att de inte alltid har blick för vad som kännetecknar en god kommunikativ ledare. De områden där det finns mest skillnad i kommunikationsförmåga hos cheferna är hur man visar respekt för sina medarbetare, hur man involverar arbetsgruppen i viktiga beslut, hur man kan förebygga konflikter och hur regelbundna rutiner de har för att ge feedback och respons till sina medarbetare. Medarbetarnas uppfattning av vad som kännetecknar en god kommunikativ chef stämmer i stort överens med betéendet hos de chefer som har bra kommunikationsförmåga. Generellt sett har de dock mindre förståelse för chefens tidsbekymmer.

Gustav Lindouf
MKV, Examensarbete , vt07
625
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.