Offentligt TV-samtal på nätet

- en intentionsanalys av fyra TV-programs diskussionsfora på Internet

ABSTRACT Titel Offentligt TV-samtal på nätet – en intentionsanalys av fyra TV-programs diskussionsfora på Internet. Författare Johanna Bergström och Sara Eborn Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2002 Handledare Anders Svensson Syfte Syftet är att hos fyra aktualitetsprogram i svensk television beskriva sändarens intentioner samt analysera utfallet vid införandet av diskussionsfora på programmens webbplatser. Mer precist tittar vi på vilka intentioner sändaren har med TV-programmens diskussionsfora på Internet, hur diskussionsforumen hanteras och används av sändarna respektive medborgarna. Genom att titta på hur sändaren sedan använder sig av de diskussionsinlägg, tips m.m. som kommer in via webben tolkar vi vilken funktion de kan tänkas ha i offentligheten. Metod Intentionsanalys genom kvalitativa intervjuer. Material Sändarna bakom SVT:s Debatt och Uppdrag granskning samt TV4:s Diskus och Kalla fakta. Huvudresultat Våra resultat visar att diskussionsforumen fyller en funktion för sändaren, dock med vissa individuella avvikelser. Utfallet efter sändarens intentioner och förväntningar har i de flesta fall varit mycket positiva. Våra resultat visar att de fyra diskussionsforumen har en demokratisk potential och en funktion i offentligheten, om än liten. Vi ser dock många saker som skulle kunna justeras till det bättre, främst rör detta sändarens hantering och moderering av diskussionsforumen. Antal sidor 83

Johanna BergströmSara Eborn
MKV, Examensarbete , vt02
421
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.