På jakt efter den postkoloniala journalistiken

En kvantitativ studie kring mediebilden av invandrare i svensk dagspress

Abstract Titel: På jakt efter den postkoloniala journalistiken Författare: Belma Kratovic Handledare: Karin Fogelberg Kurs och termin: Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Fördjupningskursen VT 2004 (seminariebehandling HT 2004) Syfte: Syftet med föreliggande undersökning är att studera mediebilden av invandrare i svensk dagspress. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 13 nummer (inkl. samtliga bilagor) av tidningen Dagens Nyheter under perioden mellan första januari och sista mars år 2004. (datum för dessa 13 nummer framgår av referenslistan) Sidantal: 63 Huvudresultat: DN:s journalistiska framställningar som relaterar till invandrare har visat på tendenser av postkolonial journalistik, bl.a. genom artiklarnas spridning över redaktionella avdelningar, sakområdets sport avsaknad av problematisering av kategorin invandrare, dominansen av artiklarna relaterade till invandrare där ”Vi och de” perspektiv saknas samt dominansen av artiklar där invandrare framställs som individ och skildras utan polariseringstekniker. Att DN:s journalistik avseende invandrare ändå inte kan bedömas som postkolonial, grundar sig i att dessa framställningar också har visat på mer särskiljande och stigmatiserande tendenser. Dessa utgörs bl.a. av att brott är det dominerande sakområdet, tidningen skildrar invandrare utifrån dess etnicitet huvudsakligen i de fallen då kategorin uppfattas som problematisk, skildringen av orientaler bekräftar orientalism och ”Vi och de” perspektiv framkommer i mest stigmatiserande former och utgör mer dolda markörer på kulturrasism. Detta skulle kunna betraktas som en konsekvens av redaktionens rutinerade arbetsformer samt att journalisterna inte reflekterar över sina framställningar och stereotypa ”koloniala” förväntningar på händelseförloppet.

Belma Kratovic
MKV, Examensarbete , vt04
503
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.