På rätt spår?, En undersökning av SJ:s krishantering

Carin Johansson, Charlotta Petersson, Christina Törnkrantz
MKV, Examensarbete , ht96
233
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.