PARTIET SOM BYGGDE SIN FRAMGÅNG GENOM FACEBOOK

Innehållsanalys av hur Feministiskt initiativ använde sig av Facebook vid riksdagsvalen 2010 och 2014

Titel: Partiet som byggde sin framgång genom Facebook: Innehållsanalys av hur Feministiskt initiativ använde sig av Facebook vid riksdagsvalen 2010 och 2014 Författare: Frida Rudebo Handledare: Gustav Persson Examinator: xx Kurs: Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap (MK1500) Termin: Höstterminen 2015 Antal ord: 11 724 ord Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga Feministiskt initiativs inlägg på och användande av Facebook under valåren 2010 och 2014, för att se om någon f örändring skett i hur kommunikationen ser ut och mottas av allmänheten mellan de två åren. Metod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys, under en tidsperiod av de 26 dagarna innan valdagen samt valdagen. Resultat: Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar på stora skillnader mellan såväl utformning av som frekvens på inläggen, samt allmänhetens respons på inläggen. Den dagliga frekvensen på publicerade inlägg har minskat 2014, samtidigt som allmänhetens respons i form av att gilla, kommentera på och dela inläggen har ökat. Inläggen har gått från att 2010 till större delen bestå av delningar av artiklar i massmedia, till att 2014 främst bestå av egenproducerat material, främst rörande partiprogram och valpropaganda. Även den kvalitativa undersökningen visade på skillnader i utformning av inläggen, framförallt är inläggen från 2014 mer tydliga med vilken politik partiet står för och är mer informativa än inläggen 2010

Frida Rudebo
MKV, Examensarbete , ht15
942
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.