Plåster på såren?

En granskning av systemet för skadestånd- och brottsskadeersättning

Julias dåvarande man misshandlade henne med en livrem. Emil omringades och misshandlades av en grupp ungdomar på en fest. Båda fick skadestånd utdömda av en domstol men såg aldrig röken av några pengar. I kontakten med myndigheterna vars uppgift är att hjälpa dem, gick något fel. Av olika skäl, bland annat brist på information och språkförbistring, skickade de aldrig in de blanketter som krävs till myndigheterna. De föll ur systemet.

Johannes Folkesson Forss
Journalist, Magisteruppsats , vt13
V13-5
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.