PODDAR I PAPPERSTIDNINGEN

En kvantitativ innehållsanalys av förhållandet mellan etablerade och nya medier

Syfte: Syftet är att undersöka svenska, etablerade mediers förhållande till nya medier, med utgångspunkt i två etablerade mediers rapportering av en ny medieplattform.

Teori: Ekonomisk teori, medieekonomisk teori

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 386 artiklar om poddradio från morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Resultat:Resultatet visar att morgontidningarna i stor utsträckning rapporterar om den egna produktionen. Rapportering av poddar producerade av DN och SvD tenderar att ges mer utrymme för tolkning och tydligare uttryck för strategier att ett bygga ett varumärke. Poddar av nya medier tenderar emellertid att ges större redaktionellt utrymme och i högre utsträckning utsättas för kritik.

Fredrik Ankersen
MKV, Examensarbete , vt20
1110
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.