Politikens egen Idoljury?

En kvantitativ undersökning av inrikespolitiska expertjournalisters kommentarer i nyheterna hos SVT och TV4 en månad före valet 2006

Abstract Titel Politikens egen Idoljury? En kvantitativ undersökning av inrikespolitiska expertjournalisters kommentarer i nyheterna hos SVT och TV4 en månad före valet 2006. Författare Gunilla Isaksson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin VT 2007 Syfte Att undersöka innehållet i de inrikespolitiska expertkommentatorernas inslag i SVT Aktuellt, SVT Rapport och TV4 Nyheterna. Metod Kvantitativ innehållsanalys. Material Antalet nyhetsprogram där kommentarer förekommer från inrikespolitiska expertjournalister är 24 st (av totalt 84), vilka resulterar i 130 st frågeställningar med efterföljande kommentarer. Dessa utgör själva materialet för studien. Resultat Undersökningsresultaten visar att det är Alliansen tätt följd av skandalen kring tsunamihanteringen som har genererat störst intresse (och flest kommentarer) hos de inrikespolitiska expertjournalisterna. De båda blocken i sig har dock exakt samma synlighet. Sakfrågorna hamnade i skuggan av de två stora skandaler som upptog stort utrymme i valrörelsen. Rena sakfrågor hamnade långt ned på dagordningen, representerade av Alliansens valmanifest, ungdomsarbetslöshet samt fördelningspolitik. Sättet att presentera görs främst genom skandal- eller spelgestaltning. Spekulationer förekommer kring politikens innehåll efter valet, valutgången, valdeltagandet samt vilka regeringskonstellationer som kan komma i fråga. Generellt förhåller man sig neutral eller negativ i sina kommentarer.

Gunilla Isaksson
MKV, Examensarbete , vt07
627
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.