Politisk opinionsbildning i gymnasieskolan

en kvalitativ undersökning bland Göteborgs gymnasieskolor

thumbnail of 716-1

Titel Politisk opinionsbildning i gymnasieskolan Författare Marcus Tapaninen Kurs Interdisciplinär C-uppsats, Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2010 Handledare Jan Strid Syfte Att undersöka hur den politiska opinionsbildningen i Göteborgs gymnasieskolor ser ut, samt undersöka hur regelverket kring bemötandet av politiska partier ser ut för att kunna ge riktlinjer för hur man som lärare skall agera när man själv kommer i kontakt med dessa frågor. Metod Kvalitativa intervjuer med fem rektorer för gymnasieskolor i Göteborg. Huvudresultat Resultatet visar att skolorna bedriver ett aktivt demokratiarbete med ett deltagardemokratiskt perspektiv och låter politiker komma till tals inom den verksamhet som skolan bedriver. Det visar också att det finns en större klarhet bland skolledningen vad det är för regler som gäller kring detta till skillnad från den rapport som kom från Utbildningsdepartementet i februari 2010. Hur den politiska opinionsbildningen sker inför valet 2010. Samt undersökt vilka regler man som framtida lärare har att gå efter och ser hur dessa riktlinjer appliceras ute i den verksamheten.

Marcus Tapaninen
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.