Press på kulturen eller kultur i pressen?

En kartläggning av kulturen och kulturpolitiken i artiklar berörande Västra Götalandsregionen i regionens dagspress

thumbnail of 702-1

Titel: Press på kulturen eller kultur i pressen? – En kartläggning av kulturen och kulturpolitiken i artiklar berörande Västra Götalandsregionen i regionens dagspress. Författare: Erik Karlsson, Jenny Svensson & Malin Svensson Uppdragsgivare: Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2009 Sidantal: 41 inklusive bilagor Handledare: Britt Börjesson Syfte: Studiens syfte är att kartlägga dagspressbilden av kultur och kulturpolitik i artiklar berörande Västra Götalandsregionen. Metod: Kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys. Material: Artiklar om kultur och kulturpolitik från tio regionala/lokala dagstidningar. Huvudresultat: Resultatet av denna undersökning visar att rapporteringen av kultur och kulturpolitik i regionens dagspress är relativt stort, hela 10 % av all rapportering om Västra Götalandsregionen berör ämnet kultur. Innehållet i de artiklar som fokuserar på kulturpolitik utgörs till största del av negativt skrivna händelser. Det går att utläsa att de artiklar som är insändare samt debattartiklar är skrivna av politiker eller andra högt uppsatta personer. Genom att fastställa 3 stereotyper har man kunnat slå fast vilka olika typer av kulturpolitiska artiklar det finns.

Erik Karlsson Jenny Svensson Malin Svensson
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.