PRO:s roll och möjlighet till deltagande i det medierade offentliga samtalet

En kvantitativ innehållsanalys

Abstract Titel: PRO:s roll och möjlighet till deltagande i det medierade offentliga samtalet En kvantitativ innehållsanalys Författare: Carina Frednäs, Anna-Karin Sagvall Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap fördjupningskursen Termin: Höstterminen 2002 Syfte: Att beskriva och tolka PRO:s roll och möjlighet till deltagande i det medierade offentliga samtalet. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 199 artiklar hämtade ifrån Mediearkivet samt Presstext. Huvudresultat: PRO, Pensionärernas Riksorganisation känner sig inte tillfreds med dagens mediabevakning. De upplever att de blir ignorerade och i vissa fall felaktigt skildrade. Utifrån teorier om det medierade offentliga samtalet och mediernas roll, har vi undersökt PRO:s roll och möjlighet till deltagande i detta samtal. PRO fyller väl sin funktion som intresseorganisation. Man lyckas på ett tillfredställande sätt förekomma i de ämnen och frågor som man anser viktiga för sitt arbete. Undersökningen har visat att den geografiska anknytningen har en nyckelroll när det gäller vilka ämnessammanhang PRO figurerar i, vilken roll de tilldelas och vilken attityd de intar. Olika tidningstyper framställer organisationen på olika sätt och ger dem olika möjligheter till utrymme. Av de tidningar vi undersökt ger Göteborgs-Posten, GT samt Nerikes Allehanda PRO störst möjlighet till deltagande i det medierade offentliga samtalet. Detta på grund av att de har den mest omfattande rapporteringen kring organisationen, men även det faktum att de också har den mest varierade rapporteringen. Sämst möjlighet att föra fram sina åsikter har PRO i Dalarna där områdets tidningar har en förhållandevis låg rapportering. Vi antar att dessa skillnader beror på att man inom de olika geografiska områdena har skiftande kontakter med och bearbetar pressen på skilda sätt.

Carina FrednäsAnna-Karin Sagvall
MKV, Examensarbete , ht02
450
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.