Purple People Magazine, En receptionsanalys av sex individers tolkning, uppfattning och användning av en reklamtext

Anna Bergqvist, Maria Nord-Johannesson
MKV, Examensarbete , ht96
232
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.