Radio FM/Partille Närradio

- en lyssnarundersökning

Abstract Titel Radio FM/Partille Närradio – en lyssnarundersökning Bakgrund Författare är Martin Jordö, martin.jordo@telia.com och Henrik Svedlund, henrik.svedlund@ebox.tninet.se. Denna undersökning är utförd som ett uppsatsarbete vid Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs Universitet. Undersökningen utförs som en del av utbildningen på Fördjupningskurs (C-nivå) i Medie- och kommunikationsvetenskap under vårterminen 2003. Syfte Vårt syfte är att undersöka kännedomen om och lyssnandet på närradiofrekvensen 88.0 Megahertz i Partille kommun. Metod Telefonenkät med en blandning av öppna och bundna frågor. Material Ett obundet slumpmässigt urval ur mantalsregistret på 438 personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Partille kommun Svarsfrekvens Svarsfrekvensen i denna undersökning är 64% av nettourvalet. Detta gör att det totalt finns 263 respondenter som har svarat på frågor i denna undersökning. Huvudresultat Vi kan konstatera att ett spontant svar på frågan: ”Vilka radiokanaler lyssnar du på?” visar på ett lyssnande i kommunen på 13,5% på frekvensen för Radio FM/Partille Närradio. Vid tillfrågande om specifikt lyssnande på frekvensen så säger sig 35,2% lyssna på frekvensen. Vi uppskattar det dagliga lyssnandet på frekvensen till ca: 6% av Partille kommuns befolkning i åldrarna 15-80 år. Resultaten ligger i linje med tidigare undersökningar. Kännedomen om att det finns en lokal station i Partille är 77,4%. Kännedomen om namnet Radio FM 88.0 MHz är 67,8% och om namnet Partille Närradio 70,9%.

Martin Jordö Henrik Svedlund
MKV, Examensarbete , vt03
471
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.