Reklam i mobilen?

En studie av förutsättningarna för tidningsföretag att använda mobiltelefon som marknadsföringskanal

thumbnail of 680-1

Titel Reklam i mobilen? En studie av förutsättningar för tidningsföretag att använda mobiltelefonen som marknadsföringskanal Författare Beata Jungselius Kurs MK1500 – Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin VT-09 Uppdragsgivare Dagspresskollegiet Handledare Oscar Westlund Syfte Att studera förutsättningarna för tidningsföretag att använda mobiltelefonen som marknadsföringskanal. Metod Omvärldsanalys med hjälp av analysmodellen PEST samt intervjuer Huvudresultat Mobiltelefonen som marknadsföringskanal har visat sig vara väl lämpad för olika former av marknadsföringsåtgärder för tidningsföretag. Särskilt väl kan den antas fungera för tidningsföretag som utlåter annonsutrymme i form av så kallade reklambanners på sin mobilanpassade webbsida då dessa i regel ger ett högt observationsvärde såväl som en hög klickfrekvens. SMS-utskick kan även de fungera väl, förutsatt att mottagaren gett företaget tillåtelse att kontakta dem på detta vis helst på eget initiativ. På det hela taget bör marknadsföring i mobilen främst vara relevant för mottagaren, men även attraktivt utformad och välplanerad tidsmässigt för att fungera som bäst. Key words Marketing, CRM, permission marketing, push, pull, mobile phones, PEST, advertising, daily newspapers, newspapers, mobile services

Beata Jungselius
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.