Reklam och könsroller

Hur jämställd är reklamen i TV4?

Abstract TITEL: Reklam och könsroller – Hur jämställd är reklamen i TV4? FÖRFATTARE: Jerry Karlsson och Daniel Köster HANDLEDARE: Monika Djerf-Pierre KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap C TERMIN: VT 2000 ARBETE: C-uppsats SIDANTAL: 73 SYFTE: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur jämställd TV4:s reklam är när det gäller könsaspekten, samt att se vilken bild av samhället det är som reklamen projicerar till sin publik. METOD: Kvantitativ innehållsanalys MATERIAL: Reklamfilmer som sändes under primetime (mellan 19.00 – 22.00) på TV4 vid sju olika tillfällen. (5/4 onsdag, 6/4 torsdag, 11/4 tisdag, 16/4 söndag, 17/4 måndag, 12/5 fredag, 13/5 lördag) HUVUDRESULTAT: Vi såg att det var fler män än kvinnor i reklamen och att kvinnorna oftare än männen var sysselsatta med hushållsarbete. Männen däremot var oftare yrkesaktiva än vad kvinnorna var, mer påklädda osv. Vi såg också att inom vissa kategorier så började de två könen att närma sig varandra. Detta kan vara ett gott tecken på att saker och ting börjar förändras, men det är fortfarande en lång bit kvar.

Jerry KarlssonDaniel Köster
MKV, Examensarbete , vt00
364
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.