Reklamens budbärare

- ett första steg till att kvantifiera reklambruset

Abstract Titel Reklamens budbärare – ett första steg till att kvantifiera reklambruset Författare Elin Christoffersson och Åsa Olovson Uppdragsgivare Dagens Media Kurs Examenskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2009 Handledare Ingela Wadbring Sidantal 64 inklusive bilaga Syfte Att analysera reklamens budbärare Metod Dokumentanalyser och kvalitativa intervjuer Material Statistik från IRM och Media Pocket samt material från åtta intervjuer Huvudresultat I dagens komplexa medielandskap och ökade reklambrus har vi identifierat en mängd kanaler, medier och medel för annonsörer att nå ut med sina reklambudskap genom. Dessa reklamens budbärare har vi kategoriserat i 18 huvudkategorier, där varje i sin tur är uppdelade i lämpliga underkategorier med utgångspunkten att så småningom kunna kvantifiera enheterna inom dem. Vi har gett förslag på hur man går vidare i researcharbetet i jakten på reklamenheterna samt visat ett enkelt och överskådligt verktyg för att kunna kvantifiera dem. Vi har funnit att varje medium är unikt, därför måste varje bearbetas utifrån sina egna villkor och karaktärer. Med den flexibla och dynamiska blockmodellen kan man således byta ut variabler efterhand och sätta in passande sådana efter respektive medium. Vidare har vi funnit att förutsättningarna för att kunna kvantifiera på enhetsnivå är goda då det gäller de traditionella medierna. Däremot blir det svårare när man kommer till webbmedierna. Här gör sig konvergensen tydlig och man bör se upp för dubbelräkning. Mot denna bakgrund har vi förslagit lämpliga kategorier att dela in webben på. Men webben är gränslös och kategoriseringsarbetet mer eller mindre godtyckligt, vilket vi varit ytterst noggranna med att påpeka i vår uppsats.

Elin Christoffersson Åsa Olovson
MKV, Examensarbete , ht09
711
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.