Retro

ett magasin med en mycket liten budget

Det finns tidskrifter och magasin som slår igenom över en natt. De som skapar nya former och en ny slags journalistik. Det är de där som du ser allra först när du når tidningsstället, vare sig du befinner dig i matbutiken eller på Press Stop. Andra börjar i tysthet, för att lika obemärkt lämna tidningshyllorna utan att saknas av någon. Vissa magasin lever enbart på bidrag, andra jagar annonsörer och sponsorer eller försöker hitta nya vägar till prenumeranterna. Gemensamt för dem alla är att de är en del av en bransch där hög konkurrens slår ut de svagaste med en gång. Det här examensarbetet utforskar förutsättningarna för att starta ett helt nytt magasin nischat mot retrokultur. Hur utformar man ett hållbart och brett koncept?

Ann Edliden
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-23
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.