Sagan om Rescuerunner

hur corporate storytelling kan förbättra marknadskommunikationen på Rescuerunners hemsida

thumbnail of 844-1

Titel: Sagan om Rescuerunner – hur corporate storytelling kan förbättra markandskommunikationen på Rescuerunners hemsida Författare: Elin Dahllöv Uppdragsgivare: Safe at Sea Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborg universitet Termin: Vårterminen 2013 Handldare: Orla Vigsø Sidantal: 56 Antal ord: 16 075 Syfte: Att ta reda på hur corporate storytelling kan stärka varumärket Metod: Kvalitativ bild- och textanalys Material: Texter och bilder från www.rescuerunner.com Huvudresultat: Att Rescuerunner, en produkt som framställs som ganska tekniskt avancerad och med en rad finesser som inte är uppenbara vid första anblicken, kan tjäna på att använda sig av corporate storytelling. Främsta anledningen till detta är att produkten blir mer lättillgänglig och lättare kan förklaras. Istället för att nämna en massa teknisk information och data, kan man berätta en historia om hur det fungerar och vad det innebär i verkligheten.

Elin Dahllöv
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.